menu dblex
lägga sig ut för
verb
förorda
lägga sig i selen för
tala väl för
arbeta för
omhulda
verka för

Alla synonymer går att klicka på.