menu dblex
lägga sig till med
verb
tillägna sig
köpa
stjäla
annektera
skaffa sig
tillgripa
lära sig
skaffa
anta
anlägga
börja använda

Alla synonymer går att klicka på.