menu dblex
lägga på ett högre kort
verb
sticka

Alla synonymer går att klicka på.