menu dblex
lägga på
verb
pålägga
applicera
belägga
anstryka

Alla synonymer går att klicka på.