menu dblex
lägga om
verb
ombinda
förbinda
slå om
plåstra
omsvepa
omvira

Alla synonymer går att klicka på.