menu dblex
lägga ned
verb
nedlägga
frånträda
inställa
upphöra med
avlägga
avveckla
inte fullfölja
stänga
överge tanken på

Alla synonymer går att klicka på.