menu dblex
lägga någon på hjärtat
verb
förmana
förehålla
uppmana

Alla synonymer går att klicka på.