menu dblex
lägga in alltför mycket i
verb
pressa

Alla synonymer går att klicka på.