menu dblex
lägga i ruiner
verb
ödelägga
rasera
föröda
jämna med marken
förhärja
förinta
härja
bryta ned
lägga i aska

Alla synonymer går att klicka på.