menu dblex
lägga i prokrustesbädd
verb
nivellera

Alla synonymer går att klicka på.