menu dblex
lägga i grus och aska
verb
ödelägga
härja
rasera

Alla synonymer går att klicka på.