menu dblex
lägga hyende under lasten
verb
främja
uppamma
stödja
gynna
ge näring åt
uppmuntra missbruk
urskulda

Alla synonymer går att klicka på.