menu dblex
lägga hinder i vägen för
verb
hindra
hejda
motarbeta
spärra
korsa
försvåra
binda
krångla

Alla synonymer går att klicka på.