menu dblex
lägga förband på
verb
förbinda
binda

Alla synonymer går att klicka på.