menu dblex
lägga för
verb
utportionera
portionera ut
servera

Alla synonymer går att klicka på.