menu dblex
lägga ett gott ord för
verb
rekommendera
anbefalla

Alla synonymer går att klicka på.