menu dblex
lägga benen på ryggen
verb
löpa
fly
skynda
ta till harvärjan
ta till fötterna
springa
ränna
kila
skubba
lubba
skynda sig
knata

Alla synonymer går att klicka på.