menu dblex
lägga band på sig
verb
behärska sig
lugna sig
styra sig
besinna sig

Alla synonymer går att klicka på.