menu dblex
lägga band på
verb
tygla
hämma
återhålla
hejda
betvinga
vingklippa
styra
sakta
mildra
dämpa
behärska
kväsa
inskränka
binda
disciplinera

Alla synonymer går att klicka på.