menu dblex
lägga öde
verb
lägga för fäfot
Relaterade ord
ödelägga

Alla synonymer går att klicka på.