menu dblex
lägel
substantiv
kanna
behållare
flaska
form
laggkärl

Alla synonymer går att klicka på.