menu dblex
kvitta lika
verb
vara likgiltigt

Alla synonymer går att klicka på.