menu dblex
kvinnlig släkting
substantiv
fränka

Alla synonymer går att klicka på.