menu dblex
kvidande
substantiv
gnäll
jämmer

Alla synonymer går att klicka på.