menu dblex
kvick elakhet
substantiv
satir

Alla synonymer går att klicka på.