menu dblex
kvarstanna
verb
sätta sig fast

Alla synonymer går att klicka på.