menu dblex
kvarhålla
verb
hålla tillbaka
hålla kvar
hejda
binda
hålla
hålla inne
undanhålla

Alla synonymer går att klicka på.