menu dblex
kunnande
substantiv
färdighet
kunskap
konst
skicklighet
förmåga
vetande
know-how
konstförfarenhet
konstmässighet

Alla synonymer går att klicka på.