menu dblex
kunna utantill
verb
ihågkomma
memorera
minnas

Alla synonymer går att klicka på.