menu dblex
kunna se in i framtiden
fras
vara framsynt

Alla synonymer går att klicka på.