menu dblex
kunna mäta sig med
verb
vara jämbördig med

Alla synonymer går att klicka på.