menu dblex
kunna inräkna
verb
skörda

Alla synonymer går att klicka på.