menu dblex
kunna frammana i sitt inre
verb
visualisera

Alla synonymer går att klicka på.