menu dblex
kultplats
substantiv
tempel

Alla synonymer går att klicka på.