menu dblex
kulminationspunkt
substantiv
höjdpunkt
maximum
clou
topp

Alla synonymer går att klicka på.