menu dblex
kubbe
substantiv
kloss
block
klamp
huggkubbe
stabbe
stock
stubbe
träblock
träkloss
Alternativ stavning
kubb

Alla synonymer går att klicka på.