menu dblex
krypa bakom
verb
förskansa sig
gömma sig

Alla synonymer går att klicka på.