menu dblex
kringskära
verb
reducera
begränsa
beskära
minska
inskränka
hämma

Alla synonymer går att klicka på.