menu dblex
kraftig verkan
substantiv
förödelse

Alla synonymer går att klicka på.