menu dblex
kracka
verb
spjälka
splittra
sönderdela

Alla synonymer går att klicka på.