menu dblex
krångla sig upp
verb
kravla sig upp

Alla synonymer går att klicka på.