menu dblex
krångla sig undan
verb
undkomma

Alla synonymer går att klicka på.