menu dblex
krångla sig från
verb
skjuta ifrån sig
göra sig kvitt
slingra sig undan
trassla sig ur

Alla synonymer går att klicka på.