menu dblex
krångla bort
verb
smussla undan
bortpraktisera
undanskaffa

Alla synonymer går att klicka på.