menu dblex
krävas
verb
fordras
behövas
vara av nöden
tillkomma
åligga
vara i behov av
Se även
kräva
krävt
krävas
verb
fattas

Alla synonymer går att klicka på.