menu dblex
kräva på
verb
indriva
inkassera

Alla synonymer går att klicka på.