menu dblex
kränkning
substantiv
skymf
oförrätt
förödmjukelse
vanära
övergrepp
våld
brott

Alla synonymer går att klicka på.