menu dblex
kränkande tillmäle
substantiv
smädelse

Alla synonymer går att klicka på.