menu dblex
kränkande
adjektiv
skymflig
förödmjukande
hånfull
skändlig
nedsättande
förnärmande
kränkande
verb
Se även
kränka
I uttryck
kränkande tillmäle

Alla synonymer går att klicka på.