menu dblex
kräla
verb
krypa
ringla
orma sig
orma
kravla
åla
slingra
rinna
hasa
masa
myllra
vimla
I uttryck
kräla i stoftet
kräla i stoftet för

Alla synonymer går att klicka på.